Tài liệu LMDCVN

QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA VIỆT NAM

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy quoc-ky-va-quoc-ca

 

(nguồn: Báo Tự Do Dân Bản bộ cũ số 27 và 28 phát hành tháng 3 và 4 năm 1988)

 

Sau năm 1975, đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đã nhiều lần nghe những ý kiến phát biểu bằng lời nói hay bằng những bài báo về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam. Trong những dữ kiện và ý kiến được trình bày, có cái không đúng sự thật, có cái đúng sự thật nhưng gây ra một số thắc mắc và hoang mang. Viết bài này, tác giả chỉ có mục đích trình bày một số dữ kiện lịch sử xác thật về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam và đánh tan những luận điệu có thể làm cho người quốc gia Việt Nam thắc mắc và hoang mang về lá quốc kỳ và bài quốc ca của chúng ta.

Xem PDF quoc-ky-va-quoc-ca-viet-nam-2015

tai-lieu-huan-luyen-640Tài Liệu Huấn Luyện Trung Cấp – Tập I (Tổng Bộ Tuyên Huấn 1990)

Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung (Nguyễn Ngọc Huy 1986)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *