19-11-2014 Cờ vàng xuất hiện tại cầu kinh tẻ quận 7 Sài gòn

co-vang-saigon

28/05/2014 Biểu tình tại Ottawa, Canada

TNS Ngô Thanh Hải vươn cao ngọn cờ chánh nghĩa

image003

Điếu Cày

23-11-2014 Hội Luận do SBTN-DC tổ chức tại Annandale, Virginia (trong vùng Hoa Thịnh Đốn)

http://www.ustream.tv/recorded/55769216

Dieu-Cay-co-vang-300

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *