Bạch Hồng Quyền trả lời RFA ngay khi đến Canada

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX

Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo

Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

o O o

SBTNOfficial

This entry was posted in Nhân Quyền, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.