Kỷ niệm 4 năm Dự Luật ” Hành trình tìm Tự Do “

**** Kỷ niệm 4 năm Dự Luật ” Hành trình tìm Tự Do ” được Quốc Hội Canada thông qua, chánh thức trở thành LUẬT QUỐC GIA CANADA ( Bill S-219 becomes Law).

– Dự luật S-219 ” Hành trình tìm Tự Do ” (do Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải bảo trợ) đã được Thượng và Hạ viện Quốc Hội Canada thông qua ngày Thứ Tư 23/04/2015, vào lúc 7:30 tối

– Phải biết rằng từ khi Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đệ trình Dự luật S-219 lên Thượng viện Canada, bọn chóp bu CSVN như Nguyễn T Sơn, Nguyễn T Dũng đã không ngừng lên tiếng chống đối Dự Luật này. Ngoài ra bọn chúng còn ra lệnh cho tập đoàn đánh thuê trong và ngoài nước tung lên mạng internet, FB những bài viết luận điệu xảo trá với mục đích làm cho Dự luật này không được các dân biểu Canada thông qua.

*Nhưng sự thật đã đánh bại dối trá, Chánh Nghỉa đã chiến thắng .
– Sau Thượng Viện, DỰ LUẬT S-219 đã được Hạ Viện Quốc Hội CANADA BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN ngày 23 tháng 4 năm 2015.

***Ngày 23/04/2015 Ông Thống Đốc Toàn Quyền (đại diện Nữ Hoàng) đã ấn ký,và Dự Luật S-219 sẽ chánh thức trở thành LUẬT QUỐC GIA CANADA ( Bill S-219 becomes Law).

Journey to Freedom Day Statement by Senator Ngo

 

This entry was posted in Canada, Nhân Quyền, Thời Sự. Bookmark the permalink.