Bầu cử 2020 – Để Chiến Thắng:

Làm Thế Nào Biden hay Trump sẽ đạt 270 phiếu Cử Tri Đoàn

Số Phiếu Cử Tri Đoàn Từng Tiểu Bang

 • Alabama (9)
 • Alaska (3)
 • Arizona (11)
 • Arkansas (6)
 • California (55)
 • Colorado (9)
 • Connecticut (7)
 • Delaware (3)
 • D.C. (3)
 • Florida (29)
 • Georgia (16)
 • Hawaii (4)
 • Idaho (4)
 • Illinois (20)
 • Indiana (11)
 • Iowa (6)
 • Kansas (6)
 • Kentucky (8)
 • Louisiana (8)
 • Maine (2)
 • Maine C.D. 1 (1)
 • Maine C.D. 2 (1)
 • Maryland (10)
 • Massachusetts (11)
 • Michigan (16)
 • Minnesota (10)
 • Mississippi (6)
 • Missouri (10)
 • Montana (3)
 • Neb. (2)
 • Neb. C.D. 1 (1)
 • Neb. C.D. 2 (1)
 • Neb. C.D. 3 (1)
 • Nevada (6)
 • New Hampshire (4)
 • New Jersey (14)
 • New Mexico (5)
 • New York (29)
 • North Carolina (15)
 • North Dakota (3)
 • Ohio (18)
 • Oklahoma (7)
 • Oregon (7)
 • Pennsylvania (20)
 • Rhode Island (4)
 • South Carolina (9)
 • South Dakota (3)
 • Tennessee (11)
 • Texas (38)
 • Utah (6)
 • Vermont (3)
 • Virginia (13)
 • Washington (12)
 • West Virginia (5)
 • Wisconsin (10)
 • Wyoming (3)

Maine và Nebraska

Cả Maine và Nebraska đều cho phép chia phiếu đại cử tri. Ở Maine, hai trong bốn phiếu đại cử tri thuộc về người chiến thắng trên toàn tiểu bang và một phiếu đại cử tri thuộc về người chiến thắng ở mỗi trong hai khu vực dân biểu quốc hội. Ở Nebraska, hai trong số năm phiếu đại cử tri thuộc về người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu toàn tiểu bang. Một phiếu đại cử tri thuộc về người chiến thắng ở mỗi trong ba khu vực  dân biểu quốc hội của Nebraska.

*Màu vàng : Tiểu bang nghiêng ngửa *Màu xanh dương: Dân Chủ  * Màu xanh da trời: nghiêng về Dân Chủ

*Màu đỏ: Cộng Hòa  *Màu hường: nghiêng về Cộng Hòa

 

Uỷ Ban Tranh Cử  của TT Trump tin tưởng rằng những con số thống kê nêu trên không đúng thực tế và tin tưởng  TT Trump sẽ thắng cử bằng những con số lạc quan hơn nhiều. Biden hoặc Trump phải đạt con số 270 phiếu cử tri đoàn để đắc cử Tổng Thống Mỹ 2020. Sau đây là giả định những trường họp có thể xảy ra:

 1. Nếu Biden thắng cả 2 tiểu bang OHIO, FLORIDA coi như chiến thắng trong tầm tay: Chỉ cần thắng 1 trong các tiểu bang sau đây để trở thành Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ: Michigan, Wisconsin, Arizona, Minnesota, Pennsylvania hay North Carolina.
 2. Trump phải thắng 1 hay cả 2 tiểu bang OHIO, FLORIDA để có thể thắng

Nhưng cần thắng thêm nhiều tiểu bang khác để đạt 270 phiếu:

 1. OH(18)+FL(29)+AZ(11)+MI(16)+WI(10) = 84 +186
 2. OH(18)+FL(29)+ MI(16)+ AZ(11)+1 trong các tiểu bang WI, MN, PA, NC
 3. OH(18)+FL(29)+ PA(20)+ AZ(11)+ 1 trong các tiểu bang WI, MN, MI, NC
 4. OH(18)+ PA(20)+ MI(16)+ AZ(11)+NC(15)+NH(4)=84 + 186
 5. OH(18)+ MI(16)+ WI(10) + MN(10) +AZ(11)+NC(15)+NH(4)=84+186
 6. FL(29)+ PA(20)+MI(16) +NC(15)+NH(4)= 84 +186
 7. FL(29)+AZ(11)+MI(16) +NC(15)+NH(4)+WI(10) = 85 +186

Và vài trường hợp khác…

Một vài trường hợp có thể xảy ra khi 2 đối thủ có số phiếu ngang nhau: 269-269

Như khi Trump thắng OH(18)+FL(29)+ PA(20)+ MI(16)=83+186=269

 

Tìm Hiểu Về Cử Tri Đoàn  – The Electoral College

Những người Mỹ đi bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử không thực sự chọn Tổng thống trực tiếp.

Về mặt kỹ thuật, họ đang bỏ phiếu cho 538 đại cử tri, những người, theo hệ thống do Hiến pháp quy định, nhóm họp ở các tiểu bang tương ứng của họ và bỏ phiếu cho Tổng thống và Phó Tổng thống. Những người này, đại cử tri, bao gồm Cử tri đoàn, và phiếu bầu của họ sau đó được Chủ tịch Thượng viện kiểm đếm trong một phiên họp chung của Quốc hội. Tại sao các nhà khai quốc lại chọn hệ thống này? Có một số lý do: Thứ nhất, họ sợ phe phái và lo lắng rằng cử tri sẽ không đưa ra quyết định sáng suốt. Họ không muốn nói cho các tiểu bang b cách tiến hành cuộc bầu cử của họ. Cũng có nhiều người lo ngại rằng các tiểu bang có số lượng người bỏ phiếu lớn nhất về cơ bản sẽ chọn Tổng thống. Những người khác thích ý tưởng Quốc hội chọn Tổng thống, và đã có đề xuất vào thời điểm đó về một cuộc bỏ phiếu phổ thông trên toàn quốc. Cử tri đoàn là một thỏa hiệp! Vết nhơ của chế độ nô lệ ở cử tri đoàn cũng như trên toàn bộ lịch sử Hoa Kỳ. Công thức phân bổ các dân biểu, vốn liên quan trực tiếp đến số lượng đại cử tri, vào thời điểm đó dựa trên Thỏa thuận 3/5, theo đó mỗi nô lệ ở một bang được tính là một phần nhỏ của một người để phân bổ các ghế trong quốc hội. Điều này giúp các tiểu bang ở miền Nam có nhiều nô lệ có thêm quyền lực mặc dù thực tế là một phần lớn dân số của họ không thể bỏ phiếu và không được tự do. Cử Tri Đoàn hoạt động ra sao? Có một đại cử tri cho mọi thành viên của Hạ viện (435) và Thượng viện (100), cộng thêm ba đại cử tri cho những người sống ở District Columbia -DC. Mỗi bang có ít nhất 3 đại cử tri. California, tiểu bang đông dân nhất, có 53 dân biểu và hai thượng nghị sĩ, vì vậy họ nhận được 55 phiếu đại cử tri.

Texas, bang đáng tin cậy nhất nghiêng về đảng Cộng hòa, có 36 dân biểu và hai thượng nghị sĩ, vì vậy họ nhận được 38 phiếu đại cử tri.

Sáu tiểu bang – Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, Vermont và Wyoming – quá nhỏ, dân số khiêm nhường, đến nỗi họ chỉ có một dân biểu và ba phiếu đại cử tri thấp nhất có thể. Dístrict Columbia cũng nhận được ba phiếu đại cử tri. Cử tri ở Puerto Rico và các vùng lãnh thổ không thuộc tiểu bang khác không nhận được phiếu đại cử tri, mặc dù họ có thể tham gia bầu cử sơ bộ tổng thống.

Các bang chịu trách nhiệm lựa chọn đại cử tri của mình. Và một số tiểu bang không yêu cầu đại cử tri của họ tôn trọng kết quả bầu cử, điều này đôi khi đã dẫn đến hiện tượng được gọi là “đại cử tri vô tín”.

Cần 270 phiếu đại cử tri để có được đa số cử tri đoàn. Tổng số đại cử tri – 538 – không thể thay tiểu đổi trừ khi có thêm các nhà lập pháp được bổ sung trên Đồi Capitol hoặc một bản sửa đổi hiến pháp. Nhưng số lượng đại cử tri được phân bổ cho mỗi tiểu bang có thể thay đổi 10 năm một lần, sau cuộc Tổng kiểm tra dân số (Census) được quy định theo hiến pháp.

Số lượng dân biểu được tái phân bổ – đó là thuật ngữ chuyên môn – theo những thay đổi trong dân số. Một số tiểu bang giành được một hoặc hai ghế Hạ viện và những tiểu bang khác mất một số ghế. Không một tiểu bang nào, dù nhỏ đến đâu, có thể không có thành viên Quốc hội. Nhưng đây là lý do tại sao có cuộc tranh luận chính trị sôi nổi về việc liệu Kiểm tra dân số Hoa Kỳ có nên hỏi ai đó có phải là công dân hay không. Một số lo ngại rằng việc hỏi nó có thể khiến việc thống kê dân số chính xác trở nên khó khăn hơn hoặc các tiểu bang có nhiều người nhập cư có thể kết thúc với ít nhà lập pháp hơn trong các cuộc bầu cử bắt đầu vào năm 2022, sau khi Kiểm tra dân số năm 2020 hoàn tất.

Nếu có sự ràng buộc giữa các đại cử tri hoặc nếu không ai chiếm được đa số, thì cuộc bầu cử sẽ thuộc về Hạ viện. Phái đoàn các nhà lập pháp của mỗi tiểu bang được một phiếu bầu và họ chọn trong số ba người lấy phiếu đại cử tri hàng đầu. Theo Tu chính án thứ 12, nếu không ai đạt được đa số trong một thời hạn nhất định, Phó Tổng thống sẽ trở thành Tổng thống. Nếu không có đa số cho Phó Tổng thống, các phái đoàn Hạ viện được miễn bầu và chỉ các Thượng nghị sĩ chọn Phó Tổng thống. Tu chính án thứ 20 đã thay đổi thời hạn từ ngày 4 tháng 3 sang ngày 20 tháng 1.

Hầu hết các tiểu bang (ngoại trừ Maine và Nebraska, đã chia một số phiếu đại cử tri của họ) trao tất cả phiếu đại cử tri của họ cho người giành được phiếu phổ thông ở bang đó. Chẳng hạn, có những vùng rất đông Dân chủ ở Texas và những vùng rất đông Cộng hòa ở California. Nhưng trừ khi các bang đó chuyển sang cách phân bổ số phiếu đại cử tri của họ theo cách khác, thì chỉ có cuộc bỏ phiếu phổ thông của tiểu bang mới thực sự quan trọng.

 

Ai thích hệ thống Cử Tri Đoàn?

Một hệ thống bỏ phiếu phổ thông chắc chắn sẽ đơn giản hơn, dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, như những người ủng hộ cử tri đoàn cho rằng, nếu bạn nghĩ rằng việc kiểm phiếu lại ở Florida năm 2000 là tồi tệ, hãy tưởng tượng một cuộc kiểm phiếu lại trên toàn quốc với hơn 130 triệu phiếu bầu. Điều đó sẽ rất lộn xộn. Và nó có thể xảy ra. Một số tiểu bang có chế độ kiểm phiếu tự động cho các cuộc bầu cử cách biệt nhau dưới 0,1% . Vào năm 2016, với 136 triệu cử tri, con số đó sẽ là khoảng 136.000 phiếu bầu. Bạn có thể tưởng tượng một cuộc kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử mỏng như dao cạo năm 1960, có sự chênh lệch ít hơn 0,2% về tổng số phiếu bầu, nhưng chiến thắng vững chắc của cử tri đoàn dành cho John F. Kennedy.

Một trong những người ủng hộ quan trọng nhất là Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell, người đã phản đối ý tưởng về nỗ lực bỏ phiếu phổ thông toàn quốc trên sàn Thượng viện.

Một số bảo vệ cách bầu cử tri đoàn có nhu cầu về chủng tộc. Cựu Thống đốc tiểu bang Maine Paul LePage nói rằng không có cử tri đoàn, người da trắng sẽ có ít tiếng nói hơn, điều này khá đáng buồn khi xem xét Thỏa hiệp 3/5 đã giúp đưa ra cử tri đoàn ngay từ đầu.

“Thực tế điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm những gì họ nói là họ sẽ làm là người da trắng sẽ không có gì để nói”, LePage cho biết, theo các báo cáo. “Sẽ chỉ có thiểu số sẽ bầu cử. Đó sẽ là California, Texas, Florida. Tất cả các bang nhỏ như Maine, New Hampshire, Vermont, Wyoming, Montana, Rhode Island, bạn sẽ không bao giờ gặp lại một ứng cử viên tổng thống. Bạn sẽ không bao giờ thấy bất kỳ ai ở sân khấu quốc gia đến tiểu bang của chúng tôi, “ông nói. “Chúng ta sẽ trở thành những người bị lãng quên. Đó là một quá trình điên rồ, điên rồ.”

Nhưng 65% người Mỹ ủng hộ việc lựa chọn Tổng thống bằng cách bỏ phiếu phổ thông, so với 32% người ưa thích Cử tri đoàn trong cuộc khảo sát PRRI / Atlantic vào tháng 6 năm 2018. Sẽ ít hỗ trợ hơn nếu từ ngữ bao gồm việc thay đổi Hiến pháp. Một cuộc khảo sát của Pew vào tháng 3 năm 2018 đã hỏi liệu người Mỹ có ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp để chọn Tổng thống theo phổ thông đầu phiếu hay không và tỷ lệ 55% nhỏ hơn, vẫn là đa số phổ thông, tán thành ý kiến ​​này.

Tuy nhiên, Cử tri đoàn được viết thành Hiến pháp và việc thay đổi Hiến pháp là rất khó. Phải mất nhiều năm để hoàn thành và yêu cầu đa số trong Quốc hội hoặc các cơ quan lập pháp tiểu bang. Các tiểu bang hiện đang hưởng lợi từ Cử tri đoàn sẽ phải từ bỏ một số quyền lực đó. Khả năng khác là một cái gì đó giống như thỏa thuận nói trên của các tiểu bang để tôn vinh người chiến thắng đầu phiếu phổ thông trên toàn quốc. Nhưng bạn có thể đặt cược nếu đề xuất đó được giữ nguyên, chắc chắn sẽ có các vụ kiện.

Điều đó cho thấy, Cử tri đoàn đã thực sự thay đổi ba lần, mỗi lần đều do sửa đổi hiến pháp. Tu chính án thứ 12, được thông qua sau cuộc bầu cử năm 1800. Khiến các đại cử tri bầu chọn Tổng thống và Phó Tổng thống thay vì bỏ phiếu cho hai người có thể làm Tổng thống. Bản sửa đổi thứ 20 đặt ra một giới hạn thời gian cho quy trình. Tu chính án thứ 23 đã trao cho các đại cử tri của Dístrict Columbia.

Và đã có một động thái nghiêm trọng cách đây nhiều thập kỷ là bãi bỏ hoàn toàn Cử tri đoàn. Năm 1968, một đề xuất thay thế Cử tri đoàn bằng hệ thống phổ thông đầu phiếu dễ dàng được thông qua tại Hạ viện. Nó đã loại ở Thượng viện.

Trần Xuyên Bình

Nguồn: Tổng Hợp