Monthly Archives: May 2014

Sen. Thanh-Hai Ngo’s speech 2014

Vietnam Human Rights Day 2014 / Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam Russell Senate Building, Washington DC Diễn văn tiếng Anh của Nghị sĩ Ngô Thanh Hải (Canada) 9 tháng 5, 2014

Posted in Canada, Nhân Quyền, YouTube | Leave a comment

11 tháng 5, 2014: TUYÊN BỐ CHUNG

Ngày 3 tháng 5, 2014, chính quyền Bắc Kinh thông báo việc đưa một giàn khoan cực lớn mang tên Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam (ở 15o29′ Bắc/110o12′ Đông, tương đương với Lô 143 trong vùng Đặc … Continue reading

Posted in Biển Đông | Leave a comment

TNS Ngô Thanh Hải: Biểu Dương Chống Trung Cộng 10-5-2014

Posted in Thời Sự | Leave a comment

2014/05/09 Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam

TNS Ngô Thanh Hải phát biểu tại Russell Building: Virginia 9 tháng 5, 2014 BS Nguyễn Quốc Quân giới thiệu Và phần kết của TNS Ngô Thanh Hải Vietnam Human Rights Day 2014 Camera: iPhone 4 Editor: iMovie 2.0 for … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, YouTube | Leave a comment

Dân biểu Alan Lowenthal nói về cuộc tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam

Congressman Alan Lowenthal talks about the House’s and his dedication to the cause of human rights and democracy in Vietnam. Dân biểu liên bang Alan Lowenthal: chúng tôi sẽ tranh đấu không ngưng nghỉ cho đến khi toàn dân Việt … Continue reading

Posted in Nhân Quyền | Leave a comment

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 – Cộng Đồng Việt Nam Louisiana (2014)

Posted in Thời Sự | Leave a comment

30/4 Nguyên Nhân? Với Nam Sơn – Lê Phát Minh – Nguyễn Công Bằng

– 2 Parts

Posted in Thời Sự | Tagged , , , , | Leave a comment