Category Archives: YouTube

YouTube

Jennifer Lynh 12t hát “Anh Là Ai”

Posted in Nhân Quyền, YouTube | Leave a comment

Sen. Thanh-Hai Ngo’s speech 2014

Vietnam Human Rights Day 2014 / Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam Russell Senate Building, Washington DC Diễn văn tiếng Anh của Nghị sĩ Ngô Thanh Hải (Canada) 9 tháng 5, 2014

Posted in Canada, Nhân Quyền, YouTube | Leave a comment

2014/05/09 Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam

TNS Ngô Thanh Hải phát biểu tại Russell Building: Virginia 9 tháng 5, 2014 BS Nguyễn Quốc Quân giới thiệu Và phần kết của TNS Ngô Thanh Hải Vietnam Human Rights Day 2014 Camera: iPhone 4 Editor: iMovie 2.0 for … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, YouTube | Leave a comment

Tự do cho LS LÊ QUỐC QUÂN (phần 1)

Posted in YouTube | Leave a comment

Bài giảng Thánh Lễ cầu nguyện công lý và hòa bình ngày 29.09.2013 phần II

Posted in YouTube | Leave a comment

Ra mắt sách “NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)” 28/09/2013

VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐÔ HỘ PHÁP CỦA NHÀ NGUYỄN Tác giả: Nguyễn Quốc Trị nguyên Giáo Sư Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh

Posted in Văn Hóa, YouTube | Leave a comment