Tin Quan Trọng ngày 23-09-2013

23/09/2013 VIỆT NAM – CHÍNH TRỊ

Diễn đàn Dân sự: Chuyển đổi ôn hòa thể chế chính trị Việt Nam

Với nhận định đất nước Việt Nam bị chế độ bạo lực « có hậu thuẫn của ngoại bang » thao túng, hàng trăm công dân trong nước và người Việt hải ngoại vừa ra bản tuyên ngôn thành lập Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự.

(nguồn http://www.viet.rfi.fr )

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *