Category Archives: Thông Báo

PHÁI ĐOÀN ĐẠI SỨ QUÁN CANADA THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN.

Vào lúc 9h30 sáng ngày 28-9-2022; Phái đoàn Đại Sứ Quán Canada đã đến Chùa Giác Hoa số 15/7 đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Saigon thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN, thành phần gồm có:
 
– Bà Leigh McCumber, Tham Tán Chính Trị.
– Bà Deidre Yukich, Bí Thư Thứ Nhất.
– Ông Vũ Tú Đạt, Viên Chức Đại Sứ Quán kiêm Thông Dịch Viên.
 
Hội Đồng Liên Tôn tham dự gồm có:
 
– Hòa Thượng Thích Không Tánh, Đồng Chủ Tịch, Phật Giáo.
– Chánh Trị Sự Hứa Phi, Đồng Chủ Tịch, Cao Đài Giáo.
– Đạo Huynh Lê Văn Sóc, Đồng Chủ Tịch, Phật Giáo Hòa Hảo.
– Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Đồng Chủ Tịch, Tin Lành.
– Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Thư Ký HĐLTVN, Phật Giáo Hòa Hảo.
– Thương Tọa Thích Vĩnh Phước, Thành Viên, Phật Giáo.
– Đạo Huynh Bùi Văn Luốt, Thành Viên, Phật Giáo Hòa Hảo.
 
Mở đầu, Bà Leigh McCumber tuyên bố : Canada là một nước tôn trọng và quan tâm về Tự Do Tôn Giáo,Tín Ngưỡng,Nhân Quyền..  nên hôm nay phái đoàn đến thăm HĐLTVN và tìm hiểu về vấn đề này.
 
Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Không Tánh , Đại Diện cho HĐLTVN trình bày tình hình chung về Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng tại VN và trình bày sơ lược mục đích của HĐLTVN là vận động, đấu tranh cho nền Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng, Nhân quyền VN cũng như lên tiếng về những đàn áp bất công trong xã hội.. HĐLTVN cũng liên kết với Quý nhân sĩ,đoàn thể ở hải ngoại như Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN; Ủng hộ Bản Tuyên Ngôn Hòa Bình 2021 nhằm tái hợp Hội Nghị Quốc Tế Paris 1973 về vần đề VN cũng như vận động Hòa bình cho biển Đông VN và thế giới.
 
 

 
Tiếp theo, Chánh Trị Sự Hứa Phi cho rằng năm 1926 đã có Hiến Chương cho Đạo Cao Đài, sau 1975 csVN đã cưỡng chiếm Miền Nam  và cải tạo tôn giáo, tạo ra Cao Đài Quốc Doanh cho nên chúng tôi phải đấu tranh đề đòi hỏi tự do tôn giáo. Thỉnh cầu Canada là một nước đã ký Hiệp Định Paris giúp VN tái hợp Hiệp Định, tạo cho VN là 1 Quốc Gia có tự do, dân Chủ và Nhân Quyền.
 
Tiếp theo, Ông Lê Văn Sóc  cho biết vấn đề PGHH xin tóm lượt trong 3 phần:
 


 
1- csVN tạo ra sự chia rẽ nội bộ PGHH, cụ thể đưa đảng viên vào nắm Giáo Hội, làm lũng đoạn Giáo Lý, làm trái ngược với những lời chỉ dạy của ĐứcHuỳnh GIáo Chủ.
 
2- PGHH có 3 ngày lễ lớn nhưng chỉ cho tổ chức 2 ngày cón ngày lễ quan trọng nhất là ngày 25/2 al kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt lại không cho tổ chức vì cho rằng tổ chức ngày này là khơi lại hận thù giữa việt minh và PGHH.
 
3- Sự đi lại của các chức sắc PGHH Thuần Túy bị cấm đoán, hạn chế.
 
Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa cho rằng sinh hoạt tôn giáo bị kềm kẹp, hạn chế  nhất là nhóm tinh lành tư gia chưa được nhà nước công nhận nên phải sinh hoạt lén lút, nhất là ở Tây Nguyên, nhóm này bị đàn áp rất là khốn khó. Xin Chánh Phủ Canada quan tâm về tù nhân lương tâm và nhờ can thiệp, lên tiếng về 2 tù nhân tôn giáo là Mục Sư Đinh Diêm và Nguyễn Trung Tôn.
 


 
Thương Tọa Thích Vĩnh Phước  cho rằng các tổ chức tôn giáo độc lập luôn bị sách nhiễu khó khăn, thường trực bị cản trở trong việc xây dựng , trùng tu chùa chiền cũng như việc cúng lễ, hoằng pháp lợi sanh..
 
Cuối cùng, Bà Leigh McCumber và Bà Deidre Yukich đã cám ơn HĐLTVN đã dành thời gian cho phái đoàn cũng như  trình bày về hiện tình của các Tôn giáo Độc lập tại VN.. và Bà cho HĐLTVN biết Canada là một Quốc Gia luôn tôn trọng về Nhân quyền, Tự Do Tôn Giáo, Ngôn Luận và đi lại..
 


 
Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.
 
Kính tường trình,
Trân trọng,
Ngày 28 tháng 9 năm 2022 .
Thư Ký HĐLTVN
LÊ QUANG HIỂN

VĨNH BIỆT CHIẾN HỮU THÂN THƯƠNG LÊ HỒNG THANH

Lê Phát Minh

Dù tuổi hạc đã cao, một phái đoàn 5 anh chị em Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tại Houston gồm 2 vợ chồng già Lê Phát Minh, cùng các chiến hữu Kim Chung, Vân Thanh và Thái văn Chính đã lái xe hơn 6 giờ với 360 dặm đường dài đến thành phố New Orleans để tiễn đưa người bạn, người chiến hữu thân thương Lê Hồng Thanh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang lễ tổ chức đơn giản nhưng vô cùng trang nghiêm, sau phần nghi thức tụng niệm của chư vị Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni là lễ phủ Quốc Kỳ và phát biểu do hội ái hữu Hải Quân VNCH dưới phần chủ lễ của Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm. Tiếp theo là lễ tuyên dương công trạng, điếu văn và phủ Đoàn Kỳ Liên Minh Dân Chủ Việt Nam của phái đoàn, gồm chiến hữu Lê Phát Minh cựu Chủ Tịch, đại diện Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải Chủ Tịch UBCHTU cùng với các chiến hữu Ngọc Lệ, Thái Văn Chính, Kim Chung và Vân Thanh và các chiến hữu tại địa phương Phân Khu Bộ Louisiana, chiến hữu Đỗ Tám và phu nhân, chiến hữu Chu Bá Sang, chiến hữu Nguyễn Hữu Phát, chiến hữu Hiền và một số chiến hữu khác… dưới chủ lễ của chiến hữu Lê Phát Minh đọc bản tuyên dương và điếu văn, và toán phủ đoàn kỳ do các chiến hữu Nguyễn Kim Chung, Đỗ Tám, Nguyễn Hữu Phát và Chu Bá Sang phụ trách.

Tiếp theo là Hội Cựu Quân Nhân New Orleans điếu văn phân ưu và quan khách thăm viếng…

Chấm dứt phần nghi thức lúc 6:40 chiều, phái đoàn Houston phải từ giã chiến hữu Thanh Nguyệt (quả phụ của chiến hữu Lê Hồng Thanh) và các cháu Ly Hương, Vinh Quốc cùng tang gia để lên đường trở lại Houston ngay trong đêm vì một số chiến hữu trong phái đoàn bận công việc trong ngày hôm sau. 

Vì vậy hai vợ chồng già tới 3:00 sáng ngày Chúa Nhật mới đến nhà, quả là một ngày khá mệt, nhưng dù sao cũng hoàn thành công tác, trọn tình trọn nghĩa đối với một người bạn, một chiến hữu thân thương đã từng sát cánh trong 40 năm cùng nhau dấn thân cho lý tưởng của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam trong công cuộc tranh đấu cho dân tộc và tổ quốc Việt Nam được Độc Lập, Tự Do Dân Chủ và vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của tiền nhân để lại.

Cầu nguyện anh linh cố chiến hữu Lê Hồng Thanh sớm siêu thăng tịnh độ về cõi Niết Bàn, sum hợp với cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và phù hộ cho công cuộc tranh đấu của chúng ta và người Việt Nam sớm thành công.

Phái đoàn LMDCVN Phân Khu Bộ Nam Texas

Phái đoàn Houston cùng với chiến hữu Thanh Nguyệt, quả phụ của chiến hữu Lê Hồng Thanh

Phái đoàn Houston cùng với cố chiến hữu Lê Hồng Thanh

Chiến hữu Lê Phát Minh trao bì thư của UBCHTU cho bà quả phụ Lê Hồng Thanh

Cùng với các chiến hữu LMDCVN Phân Khu Bộ Louisiana

Lễ cầu siêu

Đại tá Đỗ Kiểm đại diện gia đình Hải Quân phân ưu tang quyến cố chiến hữu Lê Hồng Thanh

Chiến hữu Lê Phát Minh đại diện chiến hữu Chủ Tịch UBCHTU TNS Ngô Thanh Hải chia buồn

Đại diện phái đoàn hội cựu Quân Nhân New Orleans chia buồn

Cháu Ly Hương (trưởng nữ) và Vinh Quốc (thứ nam) của cố chiến hữu Lê Hồng Thanh đọc cảm tưởng về người cha quá cố và cám ơn quan khách

Bà quả phụ Lê Hồng Thanh và các cháu