VĨNH BIỆT CHIẾN HỮU THÂN THƯƠNG LÊ HỒNG THANH

Lê Phát Minh

Dù tuổi hạc đã cao, một phái đoàn 5 anh chị em Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tại Houston gồm 2 vợ chồng già Lê Phát Minh, cùng các chiến hữu Kim Chung, Vân Thanh và Thái văn Chính đã lái xe hơn 6 giờ với 360 dặm đường dài đến thành phố New Orleans để tiễn đưa người bạn, người chiến hữu thân thương Lê Hồng Thanh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang lễ tổ chức đơn giản nhưng vô cùng trang nghiêm, sau phần nghi thức tụng niệm của chư vị Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni là lễ phủ Quốc Kỳ và phát biểu do hội ái hữu Hải Quân VNCH dưới phần chủ lễ của Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm. Tiếp theo là lễ tuyên dương công trạng, điếu văn và phủ Đoàn Kỳ Liên Minh Dân Chủ Việt Nam của phái đoàn, gồm chiến hữu Lê Phát Minh cựu Chủ Tịch, đại diện Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải Chủ Tịch UBCHTU cùng với các chiến hữu Ngọc Lệ, Thái Văn Chính, Kim Chung và Vân Thanh và các chiến hữu tại địa phương Phân Khu Bộ Louisiana, chiến hữu Đỗ Tám và phu nhân, chiến hữu Chu Bá Sang, chiến hữu Nguyễn Hữu Phát, chiến hữu Hiền và một số chiến hữu khác… dưới chủ lễ của chiến hữu Lê Phát Minh đọc bản tuyên dương và điếu văn, và toán phủ đoàn kỳ do các chiến hữu Nguyễn Kim Chung, Đỗ Tám, Nguyễn Hữu Phát và Chu Bá Sang phụ trách.

Tiếp theo là Hội Cựu Quân Nhân New Orleans điếu văn phân ưu và quan khách thăm viếng…

Chấm dứt phần nghi thức lúc 6:40 chiều, phái đoàn Houston phải từ giã chiến hữu Thanh Nguyệt (quả phụ của chiến hữu Lê Hồng Thanh) và các cháu Ly Hương, Vinh Quốc cùng tang gia để lên đường trở lại Houston ngay trong đêm vì một số chiến hữu trong phái đoàn bận công việc trong ngày hôm sau. 

Vì vậy hai vợ chồng già tới 3:00 sáng ngày Chúa Nhật mới đến nhà, quả là một ngày khá mệt, nhưng dù sao cũng hoàn thành công tác, trọn tình trọn nghĩa đối với một người bạn, một chiến hữu thân thương đã từng sát cánh trong 40 năm cùng nhau dấn thân cho lý tưởng của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam trong công cuộc tranh đấu cho dân tộc và tổ quốc Việt Nam được Độc Lập, Tự Do Dân Chủ và vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của tiền nhân để lại.

Cầu nguyện anh linh cố chiến hữu Lê Hồng Thanh sớm siêu thăng tịnh độ về cõi Niết Bàn, sum hợp với cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và phù hộ cho công cuộc tranh đấu của chúng ta và người Việt Nam sớm thành công.

Phái đoàn LMDCVN Phân Khu Bộ Nam Texas

Phái đoàn Houston cùng với chiến hữu Thanh Nguyệt, quả phụ của chiến hữu Lê Hồng Thanh

Phái đoàn Houston cùng với cố chiến hữu Lê Hồng Thanh

Chiến hữu Lê Phát Minh trao bì thư của UBCHTU cho bà quả phụ Lê Hồng Thanh

Cùng với các chiến hữu LMDCVN Phân Khu Bộ Louisiana

Lễ cầu siêu

Đại tá Đỗ Kiểm đại diện gia đình Hải Quân phân ưu tang quyến cố chiến hữu Lê Hồng Thanh

Chiến hữu Lê Phát Minh đại diện chiến hữu Chủ Tịch UBCHTU TNS Ngô Thanh Hải chia buồn

Đại diện phái đoàn hội cựu Quân Nhân New Orleans chia buồn

Cháu Ly Hương (trưởng nữ) và Vinh Quốc (thứ nam) của cố chiến hữu Lê Hồng Thanh đọc cảm tưởng về người cha quá cố và cám ơn quan khách

Bà quả phụ Lê Hồng Thanh và các cháu