PHÁI ĐOÀN ĐẠI SỨ QUÁN CANADA THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN.

Vào lúc 9h30 sáng ngày 28-9-2022; Phái đoàn Đại Sứ Quán Canada đã đến Chùa Giác Hoa số 15/7 đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Saigon thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN, thành phần gồm có:
 
– Bà Leigh McCumber, Tham Tán Chính Trị.
– Bà Deidre Yukich, Bí Thư Thứ Nhất.
– Ông Vũ Tú Đạt, Viên Chức Đại Sứ Quán kiêm Thông Dịch Viên.
 
Hội Đồng Liên Tôn tham dự gồm có:
 
– Hòa Thượng Thích Không Tánh, Đồng Chủ Tịch, Phật Giáo.
– Chánh Trị Sự Hứa Phi, Đồng Chủ Tịch, Cao Đài Giáo.
– Đạo Huynh Lê Văn Sóc, Đồng Chủ Tịch, Phật Giáo Hòa Hảo.
– Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Đồng Chủ Tịch, Tin Lành.
– Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Thư Ký HĐLTVN, Phật Giáo Hòa Hảo.
– Thương Tọa Thích Vĩnh Phước, Thành Viên, Phật Giáo.
– Đạo Huynh Bùi Văn Luốt, Thành Viên, Phật Giáo Hòa Hảo.
 
Mở đầu, Bà Leigh McCumber tuyên bố : Canada là một nước tôn trọng và quan tâm về Tự Do Tôn Giáo,Tín Ngưỡng,Nhân Quyền..  nên hôm nay phái đoàn đến thăm HĐLTVN và tìm hiểu về vấn đề này.
 
Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Không Tánh , Đại Diện cho HĐLTVN trình bày tình hình chung về Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng tại VN và trình bày sơ lược mục đích của HĐLTVN là vận động, đấu tranh cho nền Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng, Nhân quyền VN cũng như lên tiếng về những đàn áp bất công trong xã hội.. HĐLTVN cũng liên kết với Quý nhân sĩ,đoàn thể ở hải ngoại như Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN; Ủng hộ Bản Tuyên Ngôn Hòa Bình 2021 nhằm tái hợp Hội Nghị Quốc Tế Paris 1973 về vần đề VN cũng như vận động Hòa bình cho biển Đông VN và thế giới.
 
 

 
Tiếp theo, Chánh Trị Sự Hứa Phi cho rằng năm 1926 đã có Hiến Chương cho Đạo Cao Đài, sau 1975 csVN đã cưỡng chiếm Miền Nam  và cải tạo tôn giáo, tạo ra Cao Đài Quốc Doanh cho nên chúng tôi phải đấu tranh đề đòi hỏi tự do tôn giáo. Thỉnh cầu Canada là một nước đã ký Hiệp Định Paris giúp VN tái hợp Hiệp Định, tạo cho VN là 1 Quốc Gia có tự do, dân Chủ và Nhân Quyền.
 
Tiếp theo, Ông Lê Văn Sóc  cho biết vấn đề PGHH xin tóm lượt trong 3 phần:
 


 
1- csVN tạo ra sự chia rẽ nội bộ PGHH, cụ thể đưa đảng viên vào nắm Giáo Hội, làm lũng đoạn Giáo Lý, làm trái ngược với những lời chỉ dạy của ĐứcHuỳnh GIáo Chủ.
 
2- PGHH có 3 ngày lễ lớn nhưng chỉ cho tổ chức 2 ngày cón ngày lễ quan trọng nhất là ngày 25/2 al kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt lại không cho tổ chức vì cho rằng tổ chức ngày này là khơi lại hận thù giữa việt minh và PGHH.
 
3- Sự đi lại của các chức sắc PGHH Thuần Túy bị cấm đoán, hạn chế.
 
Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa cho rằng sinh hoạt tôn giáo bị kềm kẹp, hạn chế  nhất là nhóm tinh lành tư gia chưa được nhà nước công nhận nên phải sinh hoạt lén lút, nhất là ở Tây Nguyên, nhóm này bị đàn áp rất là khốn khó. Xin Chánh Phủ Canada quan tâm về tù nhân lương tâm và nhờ can thiệp, lên tiếng về 2 tù nhân tôn giáo là Mục Sư Đinh Diêm và Nguyễn Trung Tôn.
 


 
Thương Tọa Thích Vĩnh Phước  cho rằng các tổ chức tôn giáo độc lập luôn bị sách nhiễu khó khăn, thường trực bị cản trở trong việc xây dựng , trùng tu chùa chiền cũng như việc cúng lễ, hoằng pháp lợi sanh..
 
Cuối cùng, Bà Leigh McCumber và Bà Deidre Yukich đã cám ơn HĐLTVN đã dành thời gian cho phái đoàn cũng như  trình bày về hiện tình của các Tôn giáo Độc lập tại VN.. và Bà cho HĐLTVN biết Canada là một Quốc Gia luôn tôn trọng về Nhân quyền, Tự Do Tôn Giáo, Ngôn Luận và đi lại..
 


 
Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.
 
Kính tường trình,
Trân trọng,
Ngày 28 tháng 9 năm 2022 .
Thư Ký HĐLTVN
LÊ QUANG HIỂN